උණු උණුවෙන්ම CD/DVD/Blue-ray Burn කරන්න මෙන්න Nero 2015 Platinum


ආයුබෝවන් මිතුරනේ මේ අද දවසේ දෙවැනි ලිපියයි. Nero කියපු ගමන් මතක් වෙන්නේ මොකක්ද ඔයාලට 

3D ඇනිමේෂන් වැඩකාරයෙක් වෙන්න මෙන්න Autodesk 3DS Max 2015


ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න ඔයාලට වැදගත් වෙන මුදුකාංගයක්.. කියන්න කලින් හැමෝම දන්නවා මේ මොකක්ද කියලා..