එක් හිසයි නමුත් මුහුණවල් 2ක් සහිත පුංචි බබෙක්...

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න තවත් අමුතු පුවතක්. 

ලෝකය හරිම විශ්මිතයි පපුදුමාකාරයි.  ඒ වගේම තමා මේ ජිවිතත්. මේ කියන්න යන පුවත පුංචි බබෙක් හා සම්බන්ධ එකක්.. එක ශරීරයක්, එක ඔළුවයි නමුත් මුහුණවල් 2යි. හරිම අමුතු සිදු වීමක් නේද.. පහල තියෙන වීඩියෝව බලන්න මේක ගැන.

එහෙනම් අයේ වැදගත් ලිපියකින් හමුවෙමු..

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon