කොරෝනා වෛරසය හා අප - Covid-19 පැතිරෙන ආකාරය හා එම සතුරා පරාජය කර විනාස කිරීම


ආයුබෝවන් යාලුවනේ අද ලියන්නේ ලෝකෙටම අභියෝගයක් වෙලා තියෙන කොරෝනා වෛරසය ගැන ලියන හතරවන ලිපිය. 


කොරෝනා වෛරසය හා අප - වෛරසයට අභියෝග කරන Super Hero වන ප්‍රතිශක්තිකරණයආයුබෝවන් යාලුවනේ. දැන් ලියන්න යන්නේ ලෝකෙටම වසංගතයක් සේ පවතින් කොරෝන වෛරසයට අභියෝග කරන අපේ Super Hero ගැනයි.


කොරෝනා වෛරසය හා අප - Covid19 සතුරාගේ ක්‍රියාකාරිත්වය හා හැසිරීමආයුබෝවන් යාලුවනේ. එහෙනම් දැන් පටන් ගනු කොරෝනා වෛරසය හා අප ලිපියේ දෙවැනි කොටස. කොටස් කිහිපයක් ඔස්සේ මේ ගැන වඩාත් හොදින් දැනුවත් කිරීමයි අරමුණ.


SD Card වල Speed Class ගැන හරියටම දැනගනිමු.
ආයුබෝවන් යාලුවනේ පසුගිය ලිපි වල ලියවුන SD Card ගැන ඉතුරු ලිපිය අද බලාපොරොත්තු වන්න

SD Card වල Capacity Standard හදුනා ගනිමු

ආයුබෝවන් යාලුවනේ. පහුගිය ලිපි ටිකේ අපි කතා කරපු SD Card වල ඉතුරු විස්තර ටික ගැනයි. 


SD Card එකේ Size එක අනුව හා එහි ඇති විස්තර හදුනා ගනිමු

ආයුබෝවන් යාලුවනේ අද කියන්නේ අවේ මම පහුගිය ලිපියේ ඉතුරු කොටස ගැනයි.