තප්පර 5 Background එක අයින් කර ගමුද ?

ආයුබෝවන් යාලුවනේ. ඔන්න අදත් මන් ගානේ වැදගත් ලිපියක්. මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ Photography පැත්තේ ඉන්න අයටයි. 


Windows 10 වලට පරණ Photo Viewer එක දාගමු.

ආයුබෝවන් යාලුවනේ. මෙන්න ඔයාලට තවත් වැදගත් ලිපියක්. මේක ගොඩක්ම උවමනා වෙන්නේ Windows 10 භාවිතා කරන අයටයි..

බස්නාහිර පළාතේ සංචාරයට වඩාත් ගැලපෙන ස්ථාන 10ආයුබෝවන් යාලුවනේ. සුන්දර ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් ගැන මන් ලියන සතරවන ලිපිය මෙන්න.

My Iceland Love Story - අයිස්ලන්තය හා මගේ ආදර කතාව - Part 13 (Christmas Book Flood)

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න අලුත් ලිපියක් ටික කාලයකට පස්සේ. දන්නානේ පොස්ට් එකේ head එක දැක්ක ගමන් මොකක් ගැනද මේ කියලා..