මෙන්න සින්දු DJ කරන්න මරුම මුදුකාංගය Virtual DJ 7.2

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මේ තමා මගේ දෙවැනි ලිපිය.... කියවලම බලන්නකෝ.. මෙන්න එහෙනම්.. 


Virtual DJ 7.2 යනු සින්දු DJ කරීම සදහා භාවිතා කරන මුදුකාංගයකි.. ආධුනික හෝ අනෙකුත් ඕනෑම අයකුට පහසුවෙන්ම හැසිරවිය හැකි මෙය අද මම Crack එකක් සමගම ලබා දෙනවා තව මොන කතාද මෙන්න එහෙනම්...
Download Virtual DJ 7.2 Software And Crack

2 අදහස්

දන්වුවට ස්තුතියි.. එය සදනු ලැබුවා නැවත උත්සහ කරන්න.....

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon