අපිට ලේසියෙන්ම උඩුගුවනේ ගමන් කරන්නට මෙන්න මේ Jet Pack හොදයි නේද ....

ආයුබෝවන් යාළුවන් එමෙන්න තවත් අලුත්ම දෙයක් ඔයාල වෙනුවෙන්...

 දැන් මම පෙන්වන දේ අනාගතයේදී ඔයාගේ වාහනේ වෙන්නත් පුළුවන් මොකද හිතෙන්නේ එක ගැන... අනාගතෙයේ විවිධ කාරයන් පහසු කිරීමට මේ දෙයින් පුළුවන්.. ඔයාගේ ගමන ගමන කටයුතු වගේ බොහෝ දේවල්...  මේකත් බලන්නකෝ...මෙන්න මෙතනින් එකේ වීඩියෝ එක බලන්නකෝ...කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon