මෙන්න IDM එකේ නවතම සංස්කරණය IDM v6.15 Build 11

ආයුබෝවන් යාලුවනේ ඔන්න අද මම වැදගත් දෙයක් ගේනවා මොකක්ද කියලා බලන්නකෝInternet Download Manager යනු වර්තමානයේ ඇති Download සදහා භාවිතා කරනා ඉතාමත් වේගවත් මුදුකාංගයකි... එහි නවතම සංස්කරණය දැන් නිකුත් වී ඇත.... අද එම සංස්කරණය වන IDM v6.15 Build 11 වේ.... මෙන්න එහෙනම් එක ගන්න...තව දුරටත්>>>>>>>

2 අදහස්

තැන්ක්ස් චහාන්... ස්තුතියි පැමිණියාට.... නැවත පැමිණෙන්න...

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon