පරිගණකයේ උපරිම ලෙස Speed කරමු.

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න තවත් වැදගත් ලිපියක්... දැන් මම දෙන්න ආවේ ඔයාලගේ පරිගණකය වේගවත් කරන්නත්, එකේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න පුළුවන් දෙයක්... පරිගණකයේ සදෙන අනවශ්‍ය Files අයින් කරලා පරිගණකයේ නියම වේගය ලබා දෙන මුදුකනගයක් තමා Advanced System Care 7.1 මුදුකනගය තමා මේ දෙන්න අවේ.. වැඩි කතා ඕනි නැ මෙන්න...

1 අදහස්:

download karanna bane?

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon