ලෝකය දෙපාරක් වෙනස් කල බිල් ගේට්ස් (Bill Gates)


ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න තවත් වැදගත් පුද්ගලයෙක් පිලිබදව.. තාක්ෂණයේ නවමු මාවතක හැරවූ ලෝකයේ සදාදර නාමයෙන් හදුන්වන බිල් ගේට්ස් 


අද ලෝකයේ Microsoft Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කර නොමත්තෙක් නොමත්තේමය. ඒ ඔහු නිශාය. පොඩිම තැනකින් ඇරබු ඔහු අවසානයේ ලෝකයේ ඉන්න විශාලම ධනවතා බවට පත්විය.. මේ ඔහු පිලිබදවයි.


නැත්නම් මෙතනින් බලන්න . Click Here

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon