මොනවද මේ Forex/Binary Bot or EA කියන්නේ ?ආයුබෝවන් යාලුවනේ. මෙන්න මේ කාලේ ජනප්‍රියම මාතෘකාවක් වන Binary Forex හි එක පැතිකඩක් ගැනපොඩි විස්තරයක්...