ඔයාලට වැදගත් Goolge Extension 5.......

ආයුබෝවන් යාලුවනේ.. කොහොමද ඉතින් ඔන්න ඉතින් අයෙ හෙට ඉදන් පටන් ගන්නවා School.. ඊට පස්සේ ඒ ගැන තමා වැඩි කාලයක් ගත කරන්න වෙන්නේ ඒ හින්ද අද පොස්ට් ටිකක් දන්නා හිතුවා.. එකටම මම කියන්න යන්නේ Google Chrome එක ගැන..


01.ඔයාලට ලේසේයෙන්ම ගුගල් ඩික්සනරි ඒකෙන තේරුම බලාගන්න ඕනේ නම් එක මෙතනින් ගන්න....

02.මෙන්න මෙතනින් ගුගල් කැලැන්ඩර් එක ගන්න..03.මෙන්න ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් Extensions Manager..


04.Youtube වලට යන්න මෙතනින්...05.මෙන්න ගන්න Google Maps.. Extension එක 
කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon