මෙන්න මං ගානේ Seral Numbers Collection එකක්.....

යාලුවනේ ඔන්න අද ඉදන් මම පොඩි උදවුවක් ඔයාලට කරන්න හිතුවා.. ඒ තමා අපිට ඕනා වන මුදුකන්ගවල Serial Numbers, Keygen, හා Crack වගේ ඒවා හොයල ඔයාලට දෙන්න.. සමහර ඒවා හොයන්න ගිහාම එපා වෙනවනේ ඒ හින්ද මම මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ.. ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මම මේක....
මේ තමා මගේ පළමු Serial Number Collection එක...

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon