මෙන්න මම ගානේ අලුත්ම Themes Pack ටිකක්..

ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින් මේ දවස් ටික.. ඉතින් අද මම ආවේ පොඩි දෙයක් දෙන්න..  ඒ තමා වින්ඩොව්ස් 7 භාවිත කරන අය සදහා අලුත් Themes ටිකක් දෙන්න ඔයාලට.. ඒකෙන ඔයාලගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්නේ.. ඒ හින්ද තමා මේ.. ඉතින් කැමති අය Download කරගන්න..
ඉතින් මෙන්න පළමු Theme එක...

Calligraphy
Download කරගැනීම සදහා මෙන්න..

Download Calligraphy Microsoft Theme


මෙන්න දෙවන Theme එක..Download කරගැනීම සදහා මෙන්න..

Download Taiwan Sketches Microsoft Theme


මෙන්න තෙවන Theme එක..
Download කරගැනීම සදහා මෙන්න..Download කරගැනීම සදහා මෙන්න..

මෙන්න පස්වන Theme එක..Download කරගැනීම සදහා මෙන්න..

Download Behind the Masks Microsoft Themeඔන්න ඉතින් මම දුන්නා.. කැමති අය බාගන්න... මම අයෙ වැදගත් ලිපියක් සමගින් එන්නම්...

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon