නත්තල සමරමු- පරිගණක තිරය සරසමු(Decorate Desktop)

http://www.graphicsgrotto.com/
 ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔන්න අද මම අලුත් වගේම කාලයට වැදගත් දෙයක් ඔයාලට දෙන්නයි අවේ.. ලස්සන දෙයක්.. මොකක්ද කියලම බලන්නකෝ... කියවලම...


ඔයාලා කැමතිද ඔයාලගේ පරිගණක Desktop එකට ලස්සන ගැජෙක්ට් එකක් දා ගන්න.. හරිම පහසුයි... මම ඔයාලට ලස්සන ගැජෙක්ට් වගයක් දෙන්නම් ඒවා තෝරලා ගන්න.. මෙන්න එහෙනම් ඒවා.. 
 
Download Painted Christmas Tree 
 
  Download Christmas Globe
 

මේ සියලුම මුදුකන්ගවල රහස්පදය වන්නේ  dushsoft    බව සලකන්න ..


 


කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon