වැඩදාලා Video Editing කරන්න මෙන්න Video Studio Pro X3
ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔන්න අදත් මම වැදගත් මුදුකාංගයක් ගේනවා මොකක්ද කියලා බලන්නකෝ ඔයාලම..


Video Studio Pro X3 යනු විදෙඕ එඩිටින් සදහා නිපදවූ මුදුකාංගයකි.. බොහෝ අංග උපාංග ඇතුලත් කරමින් මෙය සදා ඇත.. අද මං මේ මුදුකාංගය ඔයාලට දෙනවා.... එහෙනම් මෙන්න..

Download Software 
Video Studio Pro X3 Setup 
Video Studio Pro X3 Keygen

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon