මෙන්න Video Editing වලට සුපිරිම මුදුකනගය Pinnacle Studio Ultimate 16





ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔන්න අද මම වැදගත් දෙවය ගේනවා මෙන්න කියවලම බලන්නකෝ....






Pinnacle Studio Ultimate 16 යනු වීඩියෝ එඩිටින්ග් සදහා ලෝ සුපතල මුදුකාංගයකි... වීඩියෝ එඩිටින් වලදී භාවිතා වන බොහොමයක් උපාංග මෙහි සමන් විතය...

මෙන්න මෙතනින් එක ගන්න
Download

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon