නොමිලේම MMS යවන්න මෙන්න.. 100% Sure....
ආයුබෝවන් යාලුවනේ ඔන්න මම අද තවත් වැදගත් දෙයක් දෙන්නයි අවේ...   

මේ දෙන්නේ සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ MMS යවන්න පුලුවන් සයිට් එකක්.. වදිකතා ඕනේ නැ මෙන්න....

කොමෙන්ට් එකක් දාලම යන්න 

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon