ඔනෑම පින්තුරයක් ASCII පින්තුරයක් කරමු
ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න තවත් හොද පොස්ට් එකක්.. කියවලාම බලන්නකෝ... 

අපේ පින්තුර එක ASCII පින්තුරයක් ලෙසට හරවන්න ඔයා කෑමතිද..? ලස්සන ලස්සන සංකේත වලින් අපෙ පින්තුරය හදාගමු... කරන්න තියෙන්නෙ මෙන්න මෙ සොෆ්ට්වයර් එක කරගන්න විතරයි.. එහෙනම් මෙන්න


කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon