මෙන්න අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිපල ඇවිත්.. එන්න බලන්න...ඔන්න යාලුවනේ වැදගත් දෙයක්...කියවලම බලන්න...

කවුරුත් බලාගෙන හිටපු අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිපල මේ වන විට නිකුත් වී ඇත පහතින් ඔබේ ප්‍රතිපලය බලන්න.... 


 දකුණු පැත්තේ ඇති Text Box එකේ (සාමාන්‍ය පෙලට අදාල) ඔබේ නම්බර් එක ගහල එන්ටර් කරන්න...

සයිටේ එක පෙන්වන නැත්නම් මේක ඔබන්න...  Click Here

Dialog දුරකතනයෙන් ඔබේ ප්‍රතිපල බලන්න 
News @sirasa News1st


කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon