පලවෙනි වැඩසටහනේ ඇති විය හැකි දෝෂ නිරාකරණය කරගනිමු.

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න ජාවා පාඩම් අංක 6 


2 අදහස්

මේක වීඩියෝ එකකක් නැතුව ලියලා තිබුනානම් තවත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. සමහර තැන වල වැඩ කරන වෙලාවල් වල යුටියුබ් වගේ දේවල් නවත්වනවා. මටත් මේ වෙලාවේ ඒ නිසා පෙන්නේ නෑ.

ස්තුතියි අයියේ අදහසට. ඉස්සරට ඒ විදිහට කරන්නම්. කෝඩ් ඕනි නම් මට කන්ටක්ට් කරන මම එවන්නම්..

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon