ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිපල ඇවිත් එන්න බලන්න. (ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා.)

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න උදේම වැදගත් දෙයක් ගෙනාවා. අපේ පොඩි අයගේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිපල මේ වන විට නිකුත් කරලා. ඔයාටත් දුවෙක් පුතෙක් හෝ නංගි මල්ලියෙක් ශිෂ්‍යත්වේ ලීවා නම් මේ විදිහට එයාලගේ ලකුණු බලාගන්න පුළුවන්. 





පහත සදහන් ක්‍රම දෙකෙන්ම. විභාග දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය අධික ට්‍රැෆික් නිසා ලෝඩ් වෙන් නැති වේවි. ඒ අවස්ථාවක ඩයලොග් මගින් ප්‍රතිපල ලබාගන්න. 




සයිට් එක Load වෙන්නැත්නම් මේ විදිහට හොයාගන්න. 


උදාහරණ ලෙස -  Exams XXXXXXX යවන්න 7777

නැත්නම් විභාග දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියට යන්න. - Click Here

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon