සටපට ගාලා Android Phone එක Root කරමුද ?

ආයුබෝවන් යාලුවනේ. ඔන්න අද මං ගේනවා ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන තියෙන අයට වැදගත් දෙයක්. Root කරන එක හෙවත් ෆෝන් එක Unlock කිරීමයි. 

අරාබි රටේ අරාබි ඉලක්කම් හදුනාගනිමු.


ආයුබෝවන් යාලුවනේ ගොඩ කාලෙකින් තමා පොස්ට් එකක් දාන්නේ. මන් සවුදි අරාබි රටේ රැකියාවක් කරන්න ආවා 2015.06.20 වෙනි දින. මේ ටිකේ පොඩ්ඩක් වගේ කාර්ය බහුලයි. එත් සයිට් එක අමතකකරන්න බැනේ. මේකටත් දීර්ග ඉතිහාසයක් තියෙනවනේ.