නොමිලේම ලබාගන්න මදුර ඉංග්‍රීසි සිංහල ශබ්දකෝෂය Free Download Madura Dictionary........

අද මං ඔයාලට ගේනවා ඔයාල හොදට දන්නා සිංහල ශබ්දකෝෂයක් ....... දන්නවනේ මදුර ඉංග්‍රීසි සිංහල ශබ්දකෝෂය ගැන ලංකාවේ කොල්ලෙක් නේ එක හදල තියෙන්නේ ඉතින් එයට උදව්වක් ලෙස  එකිව්වේ එයාගේ Software එක ලෝකේ ඉන්න අය  එක පාවිච්චි කරන්න....  අපේ සිංහල අය බවිත කරන්න... 

ඉතින් ඒ හින්ද  මේ ඔයාගේ Computer  එකට දාගන්න ......සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ සිංහල අය සදහමයි.........


මෙන්න යන්න මේකෙන් .....

ඉතින් මේක කියවලා උදව්වක් වසයෙන් ඔබේ අදහසක් ලියලම යන්න.......... ලගදීම මීලග  ලිපිය 

1 අදහස්:

ad fly akata kelawela wagaa neda....

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon