කෙටි කාලයකින් සැදීමත්, කෙටි කාලයකින් නැතිවන විනාඩි 10,20,60ටේ E-mail

කොහොමද ඉතින් මම දැන් ගේනවා ඔයාලට වැදගත් දෙයක් නම් තමා ...........
දැන් මම කියල දෙන්න යන්නේ හැමදාම නොපතියේ මෙන්ම කෙටි කාලයකට පමණක් අවශ්‍ය ඉ තැපෑල ගිණුමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියල \.. එක ඒ හැටි අමාරු නැ... අනික අපේ තොරතුරු ඒකෙන ඉල්ලන්නෙත් නැනේ......

ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනට යටින් තියෙන කැමති වෙබ් අඩවියක් තෝරාගන්න විතරයි....මෙන්න ලින්ක්..

10 Minute Email


                         20 Minute Email                        60 Minute Email


කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon