මෙන්න Windows 8 Themes ට්කක්.. ඔබට....

ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින්.. ඔන්න අද මම කියන්න ආවේ ඔයාලට වැදගත් දෙයක් ගැන.. මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගමේ නවතම මෙහයුම් පද්ධතිය වන වින්ඩොව්ස් 8 මෙහෙයුම් පද්ධතිය සම්බන්දවයි මේ ලිපිය ලියන්නේ...ඉතින් මම කියන්න ආවේ වින්ඩොව්ස් 8 හි අලුත් වගේම ලස්සන Themes ටිකක් ගේනවා.. ඒ ටික ගැන තමා මේ විස්තරේ...

Windows 8 Transformers Theme
Download Windows 8 Transformers Theme
Lotus Elise Windows 8 Theme

Windows 8 Halloween themeකරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon