සිංහලෙන් හොයන්න කැමති අයට Sinhala Search....

ආයුබෝවන් යාලුවනේ. කොහොමද ඉතින් ඔයාලට.. ඔන්න අද මම ගෙනාවේ පොඩිම පොඩි නමුත් වැදගත් දෙයක්.. සිංහලෙන් තොරතුරු හොයාගන්න උවමනා කට්ටියට තමා මෙක..සිංහලෙන් හොයන්න කැමති කට්ටියට Sinhala Search  තුලින් සිංහලින් තොරතරු පහසුවෙන්ම ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්...
මෙන්න ලින්ක් එක


කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon