නොමිලේම ගන්න FireFox And VLC portable Versions....


ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින්..  මේ තමා අද දවසේ මගේ දෙවැනි ලිපිය... එකෙනුත් බලාපොරොත්තු වන්නේ මම විසින් සකස් කල Portbale Apps කිහිපයක් දෙන්න තමා.. 

දැන් මම දෙන්නේ, 

VLC Media Player
Mozilla Firefox
                          වල  portable Apps තමා...

එහෙනම් ඒවා මෙන්න මෙතනින් ගන්නකො...

Download VLC Media Player Portable
Download Mozilla Firefox Portable

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon