මරේ මාරු Business Card PSD Collection එකක් නොමිලේ...

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න මන් ගානේ තවත් වැදගත් ලිපියක්.. 
අද මන් දෙන්න අවේ ලස්සන PSD  ටිකක්.. මේකෙන් Business Card Design කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම.. Design වර්ග 10 මේකේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා වැඩි කතා ඕනේ න එහෙනම් මෙන්න....
1 අදහස්:

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon