ලංකාවේම පුවත්පත් එකම තැනක.... (Sri Lanka News Papers)
ආයුබෝවන් යාලුවන්නේ මෙන්න තවත් වැදගත් දෙයක්.... 

ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන පුවත් පත් බලන්න පහසු කෙටි මන් මෙන්න.... වුවමනා පුවත් පතට උඩින් Click කරන්න...

2 අදහස්

mekatath software eka hadanna puluwannam godak wedagath wei saho

අදහසට ස්තුතියි....

කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon