මෙන්න අලුත්ම Internet Download Manger එක සම්පුර්ණයෙන්ම.....ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න කටත් වැදගත් දෙයක්.. 
IDM කියපුවම ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවනේ මොකක්ද කියල.. Internet Download Manager කියලා ඉතින් අද මම දෙන්නේ එකේ නවතම සංස්කරණය වන IDM V6.18 Build 2.. එක සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ දෙන්නේ.. මෙන්න එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ නැනේ මේක ගැන....

Download IDM v6.18 Build 2 Setup

Download IDM v6.18 Build 2 Patch


කරුණාකර ඔබේ අදහස මෙහි දමා යන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....
EmoticonEmoticon