යාලුවන්ව Referral කරලා Crypto Currency හොයමුද ?ආයුබෝවන් යාලුවනේ.. අද මම කියලා දෙන්න ආවේ නම් Crypto Currency සම්බන්ද ලිපියක්. කියවල බලන්න මේක ගැන වැදගත් වෙයි ඔයාලාට..

තප්පර 5 Background එක අයින් කර ගමුද ?

ආයුබෝවන් යාලුවනේ. ඔන්න අදත් මන් ගානේ වැදගත් ලිපියක්. මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ Photography පැත්තේ ඉන්න අයටයි.