සට සට ගාලා Email හදමු....ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔන්න අද මං වැදගත් දෙයක් ගේනවා.... ගොඩක් යට මේක ඕන වෙයි කියලා හිතුවා මෙන්න එහෙනම්.....
ලංකාවේ හැමෝටම දැන් නොමිලේම අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන්න මෙන්න...

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න ලංකාවේ අයට ඉතාමව වැදගත් ආරංචියක්...  


Antivirus Software Collection 1 ඔබ සදහාමයි...
ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔන්න අද  අවේ වැදගත් Collection ලෙසින් ලබා දෙන්න එහෙනම් කියවලාම බලන්නකෝ...

ඔබේ සුපිරි තරුව ගැයූ ගී Dulaj Ashen Sinhala Song mp3
ආයුබෝවන් යාලුවනේ ඔන්න අද මං ගෙනාවේ අලුත් දෙයක් නෙවේ. මොනවද කියලා කියලම බලමුකෝ.....