තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයේ බිලියනපතියන් 10 දෙනා
ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න අදත් මං ගානේ වැදගත් දෙයක්.  

ලෝකේ තියෙන පරිගණක භාෂා 10 ගැන පොඩි විස්තරයක්.ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න තවත් හොද පොස්ට් එකක්... Chrome එකේ ඉදගෙනම ඉංගිසි වචන වල තේරුම හොයමු.

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න අද මං ගානේ අලුත්ම ලිපිය... 
2014 දී පරිගණකයේ Speed කරන්නේ මෙහෙමයි...
ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න මං ගැනේ තවත් වැදගත් දෙයක්... 

ජලය යටදී දිලිසීමේ හැකියාව ඇති සත්ව විශේෂ 180ක් විද්‍යාඥයන්ගේ අනාවරණයට ...


ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න මන්  දෙයක්...