පරිගණකය වයිරස වලින් ආරක්ෂා කරන්න මෙන්න Bitdefender Total Security 2013

ආයුබෝවන් යාලුවනේ දැන් මම ඔයාලට දෙන්න යන්නේ පරිගණක ආරක්ෂක වැඩසටහනක්... ඔන්න එහෙනම්....වැඩදාලා Video Editing කරන්න මෙන්න Video Studio Pro X3
ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔන්න අදත් මම වැදගත් මුදුකාංගයක් ගේනවා මොකක්ද කියලා බලන්නකෝ ඔයාලම..


සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේම දෙන Microsoft Visual Studio 2010

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න තවත් වැදගත් මුදුකාංගයක්... මේ හැමදේම මගෙන් ඔයාලට නොමිලෙමයි.. 


ලස්සනට Video Editing කරන්න හොදම CyberLink PowerDirector 10

ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින්. ඔන්න මම තවත් වැදගත් ලිපියක් ලියන්නයි යන්නේ. කියවලම බලන්නකෝ.....ඕනෑම Adobe CS6 අදාල මුදුකාංගයක් Active කරගන්න..


ආයුබෝවන් යාලුවනේ.තවත් වැදගත් දෙයක් දෙන්නයි දැන් මම අවේ.. මොකක්ද කියල බලන්නකෝ...මකුණු පයිල් ගන්න හොදම දේ Auslogics File Recovery ...


ආයුබෝවන් යාලුවනේ.. කොහොමද අද නම් මාරෙට පොද්ට් ලියනවා යේ වෙලාවක් හම්බ වෙයිද කියලා සුවර් නැනේ... ඔන්න දැන් ඔයාලට දෙන්න යන්නේ ඉථාඅ වැදගත් මුදුකාංගයක් කියවල බලන්නකෝ 
Video File Convert කල හැකි Any Video Converter Professional

ආයුබෝවන් යාලුවනේ.. මෙන්න මන් ගානෙ තවත් වැදගත් මුදුකාංගයක්...
සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ ගන්න Microsoft Office 2007 Professional


ආයුබෝවන් යාලුවනේ.. ඔන්න මම තවත් වැදගත් මුදුකාංගයක් ගේනවා... කියවලා බලන්න....


මෙන්න Microsoft ලාගේ Windows 7 Ultimate....
ආයුබෝවන් යාලුවනේ අද මම දෙන්න යන්නේ ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් මොකක්ද කියලා බලන්නකෝ....ලේසියෙන්ම වීඩියෝ කන්වට් කරගන්න Aviosoft Video Converter Professional 5.0.0.0


ආයුබෝවන් යාලුවනේ ඔන්න අදත් ලිපි ලියන්න
 පටන් ගන්නයි යන්නේ... අද මම එකටම දෙන්නේ මුදුකාංගයක්.. මොකක්ද කියලා බලන්නකෝ..

Desktop එක මරුවට මෙන්න මරේ මරු Alienware Skin Pacආයුබෝවන් යාලුවනේ..දැන් මම ඔයාලට දෙන්නේ ඔයාලගේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය හැඩ කරගැනීම සහද ලබා දෙන දෙයක්.. කියවලම බලන්නකෝ එකත්...

Winrar 4.20 සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ....

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න මගෙන් තවත් වැදගත් දෙයක් Software එකක් කියවලම බලන්නකෝ මොකක්ද කියල...


මෙන්න Video Convert කරන්න මරු Software එකක් Xilisoft Video Converter Ultimate 7


ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලාට.. ඔන්න මම තවත් වැදගත් මුදුකාංගයක් දෙනවා.. මෙන්න එහෙනම් එකත්....
Drivers කරදරයෙන් මිදෙන්න Driver Genius 12 සමග Crack

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න තවත් වැදගත් .. ගොඩක් අයට  ගොඩක් උදවු කරන මුදුකාංගයක් අද මං එය ඔයාලට දෙන්න හිතුවා ...
මෙන්න Video Editing සදහා හොද Ulead VideoStudio 11 Plus

ආයුබෝවන් යනුවනේ ඔන්න මම අද අවේ තවත් වැදගත් මුදුකාංගයක් ඔයාලට දෙන්නයි.. මෙන්න කියවලම බලන්නකෝ...


මොකක්ද මේ SONAR කියන්නේ....
ආයුබෝවන් යාලුවනේ දැන් මම කියන්න ගොඩක් විශේෂිත දෙයක්.. කියවලා බලන්නකෝ මොකක්ද කියලා....

මෙන්න 3DP Chip වල නවතම සංස්කරණය.. 3DP Chip v13.01ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින්.. ඔන්න අද අමං ගෙනාවේ සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ දෙන මුදුකාංගයක්.. කියවලාම බලන්නකෝ..

නොමිලේම ගන්න Adobe Dreamweaver CS6 12...
ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලාට.. දැන් නම් අපේ පැත්තට වැහි බර කාලගුණයක් තමා තියෙන්නේ ... අද මම ඔයාලට දෙන්න සුවිශේෂී මුදුකාංගයක් මොකක්ද කියලාම බලන්නකෝ..Virus වලට බය නැති Avira Anivirus Premium හා Avira Internet Security

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න ඉතාමත් වැදගත් Software එකක්  ඔයාලාට....
මැකුණු පයිල්ස් ගන්න මෙන්න හොදම මුදුක්නගය Recuva Data Recovery
මෙන්න මං ගානේ  තවත් වැදගත් මුදුකාංගයක්.... 


මෙන්න ඔයාලා වෙනුවෙන්ම AVG PC Tuneup 2013.....
ආයුබෝවන් යාලුවනේ මම තවත් වැදගත් මුදුකාංගයක් ගේනවා මෙන්න එහෙනම් Drivers වදයෙන් ගැලවෙන්න මෙන්න ක්‍රමේ...

ආයුබෝවන් යාලුවනේ ඔන්න අද මං ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් ගේනවා කියවලාම බලන්නකෝ.....


නොමිලේම ගන්න Adobe Photosop CS6....

නොමිලේම ගන්න Adobe Photosop CS6....

ආයුබෝවන් යාලුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලාට හුග දවසකින් තමා වෙලාවක් හම්බ වුනේ බ්ලොග් එක Update කරන්න එහෙනම් අද දෙනන යන දේ මොකක්ද කියලා බලන්නකෝ....