ඉක්මනින් Photoshop වල සිංහලෙන් Type කරමු.
ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්... 
Adobe Photoshop CC ඉගෙන ගන්න කැමති අයට පමණයි.

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න මම ගැනේ තවත් වැදගත් දෙයක්... 

වින්ඩොව්ස් වල Desktop කිහිපයකින් වැඩ කරමුද..

ආයුබෝවන් යාලුවනේ  මෙන්න තවත් ලිපියක්... 
2014 වර්ෂයේ නොමිලේ දෙන හොදම Windows Apps 5.

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න මම ගානේ අලුත් ලිපියක්... 

ආදරවන්තයන්ට ආදරෙන් පිදෙන ගී මිහිර - Sinhala Valentine Song Collection


ආයුබෝවන් යාලුවනේ ඔන්න වෙනසක්... 

මෙන්න උපරිම වේගයෙන් Download කරන්න Internet Download Manager 6.19 Full

ආයුබෝවන් යාලුවනේ මෙන්න අද මගේ පොස්ට් එක..