අපේ ගම තොඩුවාව - Travel Today වැඩසටහන පළමු කොටස


ආයුබෝවන් යාලුවනේ. පසුගිය දවසක "Travel Today" Youtube Channel එකක් මගින් අපේ ගමේ කරපු වැඩක් තමා අද කියන්න යන්නේ. එහෙනම් පටන් ගමු.

අපේ ගම තොඩුවාව - ගමේ අසිරිය (Natural Beautiful)


ආයුබෝවන් යාලුවනේ. ගොඩ දවසකින් තමා ලිපියක් ලියන්නේ. එහෙනම් අදත් වෙනස්ම දෙයක් එක්ක පටන් ගමු.


Travel with Dharshamal - ගලහා, නුවර මගේ සංචාරයආයුබෝවන් යාලුවනේ. අද මම ඔයාලට ගේන්නේ මම ගිය ගමනක් ගැනයි. මේ රටේ අසිරිය දකින්න ආස අයටම හමයි මේ ලිපිය.


යාලුවන්ව Referral කරලා Crypto Currency හොයමුද ?ආයුබෝවන් යාලුවනේ.. අද මම කියලා දෙන්න ආවේ නම් Crypto Currency සම්බන්ද ලිපියක්. කියවල බලන්න මේක ගැන වැදගත් වෙයි ඔයාලාට..

තප්පර 5 Background එක අයින් කර ගමුද ?

ආයුබෝවන් යාලුවනේ. ඔන්න අදත් මන් ගානේ වැදගත් ලිපියක්. මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ Photography පැත්තේ ඉන්න අයටයි. 


Windows 10 වලට පරණ Photo Viewer එක දාගමු.

ආයුබෝවන් යාලුවනේ. මෙන්න ඔයාලට තවත් වැදගත් ලිපියක්. මේක ගොඩක්ම උවමනා වෙන්නේ Windows 10 භාවිතා කරන අයටයි..

බස්නාහිර පළාතේ සංචාරයට වඩාත් ගැලපෙන ස්ථාන 10ආයුබෝවන් යාලුවනේ. සුන්දර ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් ගැන මන් ලියන සතරවන ලිපිය මෙන්න.